Verschil tussen levenstestament en een ‘gewoon’ testament.

Onderzoek wijst uit, dat er nogal eens verwarring ontstaat als mensen wordt gevraagd of ze ook weten wat een levenstestament precies doet.

In een gewoon testament wordt vastgelegd wat u wilt dat er met uw bezittingen en vermogen gebeurt na uw overlijden. Een gewoon (langstlevende) testament ‘doet dus zijn werk’ ná overlijden.

In de term levenstestamentzit het woord leven besloten en zo’n levenstestament ‘doet dus zijn werk’ bij leven. Want in een levenstestament wordt geregeld wie er bij levennamens u mag handelen wanneer u dat zelf niet meer wilt of kunt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van lichamelijk en psychisch achteruitgaan en dat u dan tijdig bij de notaris regelt wie er namens u mag handelen, wie uw zaken mag behartigen en bijvoorbeeld persoonlijke en/of medische zaken voor u regelt wanneer u daar zelf niet meer goed toe in staat bent.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus