Langstlevende testamenten gehuwden

Wanneer u overlijdt, vererft uw vermogen. De wet geeft daarvoor de regels en bepaalt wie voor welke delen uw erfgenamen zijn. U kunt bij testament (tot op zekere hoogte) afwijken van de wettelijke regels en zelf regels vaststellen voor de vererving van uw nalatenschap.

Voor gehuwden geldt sinds 2003 een nieuw wettelijk erfrecht. Dit nieuwe erfrecht wijkt op heel veel belangrijke punten af van de oude wet. Zo zijn er nieuwe regels omtrent bijvoorbeeld de langstlevende bescherming voor gehuwden, het onterven van kinderen, en het tot erfgenaam benoemen van stiefkinderen. De langstlevende bescherming voor gehuwden staat dus sinds 2003 standaard in de wet. De wet bepaalt namelijk, dat wanneer de echtgenoten in voor beiden eerste echt zijn gehuwd, zij alleen gezamenlijke kinderen hebben, en zij geen testament hebben, het vermogen dat de echtgenoten samen hebben, bij overlijden van de een volledig overgaat op de ander, en dat de kinderen pas hun erfdeel kunnen opvragen bij overlijden van de langstlevende of bij diens hertrouwen of faillissement. Dat is in hoofdlijnen waar de regeling op neer komt.

De regeling stelt dus drie basisvoorwaarden:

  • beiden eerste echt gehuwd,
  • alleen gezamenlijke kinderen,
  • geen testament gemaakt.

Als niet aan deze drie voorwaarden is voldaan, is het zeer verstandig om in een gesprek met ons kantoor na te gaan of er in uw geval iets geregeld moet worden. Ook als u al voor 2003 een "langstlevende testament" heeft gemaakt, is een dergelijk gesprek raadzaam. Het testament gaat namelijk altijd voor de wet, dus als u een testament heeft, geldt die regeling en niet de wet. Langstlevende testamenten zijn er in verschillende vormen en soorten. En afhankelijk van de soort of vorm biedt het de langstlevende wel of geen vrijheid of zekerheid. Bij een belangrijke categorie van langstlevende testamenten mag de langstlevende weliswaar de nalatenschap gebruiken, maar is de langstlevende samen met de kinderen eigenaar, en daarmee dus afhankelijk van de kinderen.

Als u kinderen heeft uit verschillende relaties, is het verstandig een en ander testamentair goed te regelen en dit te bespreken met de notaris. U kunt de eigen kinderen en de stiefkinderen gelijk laten erven, u kunt onderscheid maken in erfdelen en u kunt zelfs een kind onterven. Als u een kind onterft, betekent dat, dat het onterfde kind geen erfgenaam wordt in uw nalatenschap en dus niets te zeggen heeft over de afwikkeling daarvan. Wel heeft het kind recht op een minimum kindsdeel in geld, maar het kind moet dat dan wel opeisen (de actie ligt bij het kind).

In uw testament kunt u ook zaken regelen als bijvoorbeeld de voogdij over uw kinderen of een bewind over wat uw kinderen erven. In de informatietekst onder de titel "Kinderen" staat enige informatie over deze onderwerpen. U kunt een executeur aanwijzen die de boedel afwikkelt. U kunt middels legaten specifieke makingen doen aan specifieke personen of instellingen.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. 

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus