Stotijn notariaat en eigen woning in Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden

Ook nu de huizenmarkt onder druk staat, worden er nog steeds veel woningen verkocht. De markt is voor kopers wel minder interessant door de gestegen rente die banken berekenen voor een hypothecaire lening. Voordeel is wel dat de gemiddelde verkoopprijs van woningen is huizenprijzen (met ongeveer 6%) zijn gedaald ten opzichte van een jaar geleden, afhankelijk van de regio en van de prijsklasse. Vooral in de grote steden is dit het geval. Daar stegen de prijzen de afgelopen jaren explosief vanwege de grote vraag. Dat tij lijkt voorlopig gekeerd. Banken houden rekening met een verdere prijscorrectie voor het komend jaar, maar ook andere economische en mondiale factoren zullen de prijzen beïnvloeden. Oudere woningen, die geen gunstig energielabel hebben, dalen in waarde. Voor handige mensen die veel zelf kunnen doen, biedt dit wellicht voordelen. Woningen met een hoog energielabel zijn hoger geprijsd.Vooral vanuit de startersmarkt is er nog steeds een grote vraag naar woningen. Vanwege de krapte op de woningmarkt en een achterblijvende woningbouw, dalen de huizenprijzen minder snel dan verwacht. Starters nemen, mede vanwege de nog steeds actuele woningnood, wat meer risico en nemen een woning met een laag energielabel voor lief. En ondanks een hogere rente stappen zij toch graag in. Of de hypotheekrente op afzienbare termijn weer zo laag zal worden als een paar jaar geleden, is zeer de vraag. Hierdoor valt voorzichtig de conclusie te trekken, dat het voor hen langer zal duren voor zij een vervolgstap kunnen zetten in hun eigenwoningbezit.

Onafhankelijke rol

Toch is de verwachting dat de hypotheekrente licht zal dalen, wat de leencapaciteit ten goede komt. Gedaalde huizenprijzen en gestegen inkomens vanwege de inflatie zijn in die zin gunstig. Als notaris hebben wij een onafhankelijke rol en kunnen wij u niet adviseren bij de aankoop van een eigen woning of over de financiering daarvan. U kunt zelf het beste uw eigen financiële positie inschatten. Wellicht kan een financieel adviseur u hierin adviseren en begeleiden. Het is verstandig, dat u zich hierin laat adviseren en begeleiden door een financieel adviseur of hypotheekadviseur. En komt u op basis daarvan tot de conclusie dat het voor u het juiste moment is om een eigen woning te kopen, dan zijn wij u graag van dienst om ervoor te zorgen dat alles vervolgens goed wordt vastgelegd.Rechtgeldig verloop aankoopproces
Stotijn notariaat is daarbij in alles scherp en zorgt ervoor dat het hele traject van de aankoop van uw eigen huis rechtsgeldig verloopt. Wij zijn een onafhankelijke en professionele partij, die de verschillende stappen in het aankoopproces soepel en efficiënt begeleidt. Wij maken voor u inzichtelijk wat de juridische gevolgen zijn bij de aankoop van een eigen woning. Bijvoorbeeld welke documenten er nodig zijn en ook welke verplichtingen u hierbij aangaat.

Juridisch traject bij het kopen van een woning

Koopovereenkomst

Úw notaris in de regio verricht bij de aankoop van een woning onderzoek naar de eigendom. Daarbij wordt gecontroleerd of de verkopende partij daadwerkelijk de eigenaar is van de woning die u wilt kopen. Ook doen wij onderzoek naar eventuele beslagen of andere juridische belemmeringen die de (ver)koop nadelig kunnen beïnvloeden.Meestal loopt de verkoop/aankoop van een woning via een makelaar. De makelaar maakt dan de koopovereenkomst op. Het komt ook wel eens voor dat partijen de koopovereenkomst onderling regelen zonder dat er een makelaar bij betrokken is, maar speelt u op zeker, laat dan uw notaris deze koopovereenkomst (of voorlopige koopakte) opstellen. In dit contract staan de afspraken tussen u als koper en de verkoper, zoals de koopprijs, de opleveringsdatum en eventuele ontbindende voorwaarden. De notaris zorgt ervoor dat de contractvoorwaarden juridisch correct en evenwichtig zijn.
Lees meer over het voorlopige koopcontract
Leveringsakte of akte van levering
De voorlopige koopovereenkomst op zich is niet voldoende om de eigendomsoverdracht te realiseren. Daarvoor is een definitieve notariële akte van levering nodig, waarin de daadwerkelijke eigendomsovergang wordt beschreven. Dit registreren wij voor u bij het Kadaster. Met deze leveringsakte bent u de wettelijk erkende, nieuwe eigenaar van de woning. Let op: de leveringsakte voor een appartement wijkt af van een leveringsakte voor een grondgebonden woning.
Lees meer over koop / verkoop woning of appartement
Afhandeling financiële zaken:

Als notaris begeleiden wij ook de financiële kant van de transactie, zoals het ontvangen en doorsturen van de koopprijs en het aflossen van bestaande hypotheken.Overdracht sleutels en eigendom:
Na het afronden van alle juridische en financiële stappen, volgt de sleuteloverdracht. Doorgaans gebeurt dat direct na het tekenen van de akte van eigendomsoverdracht bij de notaris aan tafel. zorgt de notaris ervoor dat de sleutels van de woning aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.Zoals u heeft kunnen lezen, zorgen wij er als notariskantoor voor, dat het gehele proces van koop/verkoop van een woning efficiënt en conform de wettelijke regels verloopt. Wij zijn daarbij een onafhankelijke partij, die zowel de belangen van de koper als de verkoper dient.Gaat u een woning kopen? Wij zijn u graag van dienst met adequaat advies en goede tarieven. Stotijn notariaat & mediation; altijd scherp!

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus