Langstlevende testament

Laten we beginnen met de vraag wat een testament is en waarvoor het handig kan zijn om er een te laten maken. Wanneer u bent getrouwd, samenwoont of u bent een geregistreerd partnerschap aangegaan en u heeft geen testament laten maken, dan moet bij overlijden van een van de partners de rechter uitmaken wat er met de nalatenschap (de erfenis) gebeurt.

Stotijn notariaat & mediation helpt u graag met het opstellen of maken van een testament en geeft advies en tips, waarmee uw vermogen (fiscaal) zo gunstig mogelijk over gaat naar uw nabestaanden. Het laten maken van een testament kan persoonlijke en praktische redenen hebben. U heeft misschien een bedoeling met een bepaald deel van dat wat u achter laat (denk aan specifieke bezittingen (sieraden) of aan een goed doel). Of stel dat u niet getrouwd bent en u wilt beslist dat uw partner uw bezittingen erft na uw overlijden. Er zijn vele redenen die ten grondslag kunnen liggen aan het laten maken van een testament.

Wat betekent dat woord ‘langstlevende’ nou? In feite spreekt het voor zich en het gaat er hierbij om, dat wanneer echtgenoten of geregistreerd partners een langstlevende testament maken, dat zij elkaar daarin benoemen als erfgenaam  wanneer een van hen beiden overlijdt. De overblijvende (langstlevende) partner (m/v) is dan degene die het vermogen (alle bezittingen/schulden) erft van de overledene. Hij/zij is dan dus de erfgenaam. Zijn er kinderen uit hun huwelijk of partnerschap, dan bepaalt die langstlevende clausule dat deze kinderen bij overlijden van een van de (stief)ouders weliswaar een vordering (rechtmatigeerfdeel of legitieme portie) hebben op de overblijvende echtgenoot/partner, maar dat die vordering pas opeisbaar is ná overlijden van de langstlevende partner.
Het kan zijn dat er over dat erfdeel erfbelasting (voorheen successierecht genoemd) moet worden betaald aan de fiscus. Voor echtgenoten/geregistreerd partners en kinderen gelden er overigens redelijk ruime vrijstellingen. Zoals gezegd kunnen er veel redenen zijn waarom een testament wenselijk is, waardoor er bepalingen kunnen worden opgenomen, waarin bijvoorbeeld is geregeld dat alleen de eigen kinderen een deel van de erfenis krijgen en de aangetrouwde kinderen worden uitgesloten (de zogenaamde uitsluitingsclausule).

Sinds 1 januari 2003 is het ‘nieuwe erfrecht voor de langstlevende’ van kracht en is het niet altijd nodig om iets voor de partner/echtgenoot (m/v) te regelen. Dat nieuwe erfrecht geldt overigens uitsluitend voor gehuwden en geregistreerd partners en niet voor ongehuwd samenwonenden(al dan niet met een samenlevingsovereenkomst).

Wettelijk is er dus iets geregeld, zij het dat het hier wel gaat om een basisregeling. Wanneer u daarvan wilt afwijken of wanneer u het beter/ruimer wilt regelen dan de wet voorschrijft, dan is het laten maken van een (langstlevende) testament aan te raden. Dit is zeker ook het geval bij samengestelde gezinnen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus