Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Maar vaak zien partijen de oplossing niet (meer). Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. 

Waarom voor Mediation/ scheidingsbemiddeling naar Stotijn notarissen & mediation?

- het gaat sneller, omdat u zelf direct beslissingen kunt nemen en niet afhankelijk bent van advocaten/een gerechtelijke procedure;
- u maakt samen af, waar u destijds aan bent begonnen (het huwelijk, partnerschap of de samenwoonrelatie), zonder tussenkomst van advocaten of rechter. En een gezamenlijke oplossing betekent een duurzame oplossing;
- wanneer u samen kinderen hebt, maakt u samen een ouderschapsplan voor de kinderen en krijgt u handvatten om met elkaar te kunnen blijven overleggen in het belang van de kinderen. U bent als partners gescheiden maar zult levenslang samen ouders zijn van uw kinderen;
- mediation/scheidingsbemiddeling is vertrouwelijk en besloten;
- wij werken flexibel en informeel;
- de belangen van beide partijen staan voorop;
- er wordt ruimte geboden voor creatieve oplossingen..

Waar u wel aan moet denken:

Mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- u moet de wil hebben om er samen uit te komen (bereidheid);
- de deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn om een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

De kosten:

De kosten van een mediationprocedure zijn:
- het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen;
- de door hen gemaakte kosten.

De mediator berekent een uurtarief.

Het honorarium is niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een oplossing. Zo is de neutraliteit van de mediator gewaarborgd.

Vraag uw mediator, u tevoren over het tarief te informeren.

Mediation in Meppel, De Wolden en Hoogeveen

Woont u in Hoogeveen, Meppel of De Wolden en is er een geschil of conflict waar u samen niet uitkomt maar waar u wel een oplossing voor wilt? Neem dan contact met ons op.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus