Ondernemingsvorm kiezen

Wanneer u besluit om een onderneming te starten, is het vaak de vraag: wat nu, start ik een BV of eenmanszaak? Of als ik samen met een ander een zaak begin, doen we dat als vennootschap onder firma of als BV? Hoe dek ik het ondernemersrisico voldoende af?

Deze vragen kunnen ook of opnieuw gaan spelen naarmate uw onderneming groeit, of wanneer u een mede-eigenaar in de zaak wilt. De vraag eenmanszaak of vennootschap onder firma versus BV, wordt vaak op fiscale gronden beantwoord. Meestal is het de eerste jaren fiscaal niet aantrekkelijk om de onderneming in de vorm van een BV te drijven.

Risicotechnisch kan dat echter totaal anders liggen. Als de onderneming via een eenmanszaak of vennootschap onder firma wordt gedreven, is de ondernemer in persoon volledig aansprakelijk, en gaat de zaak failliet, dan gaat de ondernemer failliet. Als de ondernemer getrouwd is in algehele gemeenschap van goederen, of een eigen huis heeft, betekent dat ook faillissement van de partner en executie van de woning. Of een onderneming risico met zich meebrengt, hangt af van de aard en de omvang van de onderneming. Is er alleen een inkomensrisico of zijn er ook werknemers of financiële verplichtingen naar banken of leasemaatschappijen? Is er aansprakelijkheidsrisico?

Feitelijk zijn er meerdere manieren om het ondernemersrisico af te dekken. Uiteraard dient elke ondernemer te zorgen voor de beroepsverzekeringen die in zijn branche gebruikelijk zijn, waaronder ook aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering. Als gekozen wordt voor de vorm eenmanszaak of vennootschap onder firma, kan de getrouwde ondernemer er voor kiezen alsnog huwelijkse voorwaarden te maken en de woning op naam van de partner te zetten. Gaat de onderneming failliet, dan is weliswaar de ondernemer ook failliet, maar de partner en de woning zijn dan veilig gesteld. De ondernemer kan ook kiezen om de onderneming in de vorm van een BV te drijven. Indien de ondernemer de onderneming dan naar eer en geweten drijft, netjes de belastingen en sociale lasten afdraagt en zich niet in privé borg stelt, gaat bij faillissement van de onderneming de BV failliet, maar blijft de ondernemer zelf in privé ongeschonden.

Ondernemingen groeien en veranderen. Gaande de rit kan het tijd worden een eenmanszaak of vennootschap onder firma om te zetten in een BV of holdingstructuur. Of om een bestaande BV uit te bouwen naar een holdingstructuur met uitsplitsing van de ondernemingen. Ook kan dit worden ingegeven door het risicovraagstuk of om fiscale redenen. Het kiezen van de ondernemingsvorm of het verder uitbouwen of wijzigen daarvan, gebeurt goeddeels in overleg met de accountant of boekhouder, in samenspraak met de notaris.

Op enig moment kan er sprake zijn van bedrijfsbeëindiging of bedrijfsoverdracht of de overdracht van aandelen. Ook dan speelt de notaris een belangrijke rol. Stotijn notariaat de Wijk heeft op al deze vlakken een brede ervaring en gedegen vakkennis. Een groot voordeel daarbij is, dat notaris Stotijn naast een volledige opleiding tot notaris óók een volledige universitaire studie fiscaal recht heeft afgerond en daarmee ook een brede fiscale kennis heeft. Hoewel hij niet persoonlijk fiscale adviezen geeft, kent hij door zijn fiscale opleiding de taal van de fiscalisten, en kan hij gedegen meepraten en mee adviseren.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op onze kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. 

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus