Mediation bij geschillen

Wie een geschil heeft wil daar zo snel mogelijk van af en het oplossen. Het starten en doorlopen van een gerechtelijke procedure kost meestal veel tijd, energie en geld. Bovendien is een vonnis van de rechter niet altijd een oplossing, maar meer van het doorhakken van een knoop/geschil.  Er is een andere mogelijkheid: bemiddeling door een onafhankelijke derde ofwel
mediation.

Wat is MEDIATION nu eigenlijk? Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Maar vaak zien partijen de oplossing niet (meer). Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator staat niet boven de partijen zoals een rechter, maar in mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator helpt partijen om samen de oplossing te bereiken.Aan twee belangrijke uitgangspunten dient wel te worden voldaan voordat mediation succesvol kan zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden gedwongen om aan mediation mee te doen. En de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het VMSN, waaraan uw mediator is gebonden.


Het mediationtraject in het kortVóór de start van de mediation sluiten partijen en de mediator een mediationovereenkomst, waarin de afspraak staat om te proberen het ontstane geschil gezamenlijk via mediation op te lossen. Een schriftelijke overeenkomst is belangrijk, aangezien het mediationreglement daarin van toepassing wordt verklaard. Zo staat vast wanneer de mediation van start gaat, wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een eigen oplossing. Via mediation komen vaak creatieve oplossingen tot stand, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Partijen bepalen namelijk zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win situatie op. De uiteindelijk gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd, waarmee de mediation wordt afgesloten.


Voordelen van mediation:

  • snel (sneller dan een gerechtelijke procedure);
  • kostenefficiënt, want u bespaart de kosten van langdurig procederen met twee advocaten;
  • vertrouwelijk en besloten;
  • flexibel en informeel;
  • belangen van beide partijen staan centraal;
  • ruimte voor creatieve oplossingen;
  • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad en duurzaamheid van de oplossing;
  • gezamenlijke oplossing = win-win resultaat.
Voorwaarden voor mediation

Mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1) partijen moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen (bereidheid);
2) de deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn om een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

De kosten die gepaard gaan met een mediationprocedure zijn:- het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen;
- de door hen gemaakte kosten.

De mediator berekent een uurtarief. Het honorarium is dus niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een oplossing. Zo is de neutraliteit van de mediator veiliggesteld. Vraag de mediator om u tevoren over het tarief te informeren.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus