Voogdij /voogdijregeling

Ouders hebben het gezag over hun minderjarige kinderen. Als een van de ouders overlijdt, bepaalt de wet dat delangstlevende ouder het gezag houdt.Als beide ouders overleden zijn, en er zijn nog minderjarige kinderen, dan bepaalt de wet dat er een voogd moet worden aangewezen. Benoeming van de voogd gebeurt door de Kantonrechter.

Als de ouders niets hadden vastgelegd, dan zal de Kantonrechter in overleg treden met de Raad van de Kinderbescherming, de familie en de kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar, en de Kantonrechter bepaalt vervolgens wie voogd wordt. De ouders kunnen dat echter voor zijn. Zij kunnen in het testament vastleggen, wie tot voogd moet worden benoemd als de langstlevende van hen overlijdt. De Kantonrechter zal dan in beginsel die aanwijzing volgen. Let wel dat de voogdijbenoeming in het testament van de langstlevende ouder doorslag­gevend is. Wanneer een van de ouders overlijdt, behoudt de langstlevende ouder het gezag. Dat kan niet door een voogdijbenoeming worden ontnomen. Heeft de langstlevende ouder een andere voogdbenoeming vastgelegd, dan geldt dat wat de langstlevende ouder heeft geregeld.

Heeft de langstlevende ouder geen voogdijbenoeming vastgelegd, dan geldt de procedure waarbij de Kantonrechter in overleg met de Raad van de Kinderbescherming, de familie en de kinderen bepaalt wie voogd wordt. Een voogdijbenoeming kan ook altijd worden gewijzigd. Ook wanneer een van de ouders overleden is, kan de langstlevende de voogdijbenoeming aanpassen.

Het ouderlijk gezag en de voogdij duren totdat een kind meerderjarig is (18 jaar). In het testament kan worden vastgelegd dat vanaf het moment dat het kind 18 jaar wordt, het erfdeel dat het kind ontvangen heeft onder bewind wordt gesteld, bijvoorbeeld totdat het kind 21 jaar of 23 jaar is. Voogdijregelingen en onder bewindstelling van een erfdeel moeten in een notarieel testament worden vastgelegd. Dergelijke regelingen zijn ook te wijzigen, maar ook wijzigingen moeten in een (nieuw) testament worden vastgelegd.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus