Verklaring van erfrecht

Nadat iemand is overleden, moeten de erfgenamen allerlei zaken en formaliteiten afwikkelen. Zo moeten bijvoorbeeld zaken worden geregeld met verzekerings-maatschappijen, in verband met het pensioen of in verband met levens-verzekeringen. Er moeten nota's worden betaald, abonnementen en lidmaatschappen worden beëindigd. Wellicht dat de huur moet worden opgezegd of dat de woning moet worden verkocht. En nog veel meer. Deze zaken moeten door de erfgenamen of door de executeur worden geregeld.

De instanties, bedrijven en personen met wie de erfgenamen te maken krijgen, willen zekerheid dat degenen die zeggen/melden dat de persoon in kwestie overleden is, de waarheid spreken en dat zij bevoegd zijn om over de nalatenschap te beschikken. De verklaring van erfrecht verschaft hen deze zekerheid. De verklaring van erfrecht wordt opgesteld door de notaris. De notaris verklaart, kort gezegd, dat een bepaald persoon overleden is, of hij/zij getrouwd was of niet, afstammelingen heeft of niet, wel of niet een testament heeft, en wie de erfgenamen zijn. Vervolgens verklaart de notaris of iemand door de erfgenamen gemachtigd is de zaken te regelen, dan wel of er een executeur werd benoemd.

Verdeling van de erfenis

Om een erfenis te kunnen verdelen onder de nabestaanden van een overledene is de tussenkomst van een notaris nodig. Deze geeft een verklaring van erfrecht af om de erfenis te kunnen verdelen.

De verklaring van erfrecht is met name nodig om over de bankrekeningen van de overledene te kunnen beschikken, de nota's te betalen en de bankrekeningen uiteindelijk op te heffen. Ook wanneer van een echtpaar een van beiden overlijdt en er sprake is van en/of-rekeningen, is een verklaring van erfrecht vaak wel nodig of vereist.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus