Vennootschap onder firma en firma akte

Een vennootschap onder firma is een samenwerking tussen twee of meer ondernemers die samen een onderneming drijven om daarmee samen resultaat te behalen. Het is dus een samenwerkingsverband.
Het kan een samenwerkingsverband zijn tussen natuurlijke personen (mensen), tussen rechtspersonen (BV's), of tussen natuurlijke personen en rechtspersonen.

Fiscaal bezien heeft elke deelnemer in de vennootschap onder firma zijn eigen onderneming.
Voor de Wet drijven de ondernemers samen de BV en zijn ze samen over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars doen en laten. Het is bij een vennootschap onder firma zeer raadzaam om een firma-akte op te stellen. In die firma-akte kunnen regelingen worden opgenomen omtrent de werkzaamheden en taakverdeling, de winstverdeling, arbeidsvergoeding, anti-concurrentieregelingen, arbeidsongeschiktheidsregelingen en voortzettingsregelingen wanneer een firmant wil uittreden. In de firma-akte worden verder regelingen opgenomen over wat een firmant mag en niet mag. Daarmee kan een stukje van het aansprakelijkheidsrisico worden afgeschermd, maar de hoofdelijke aansprakelijkheid van de firmanten voor elkaars doen en laten blijft bestaan.

Vooral deze hoofdelijke aansprakelijkheid is vaak een reden om niet een vennootschap onder firma aan te gaan maar om een BV op te richten. Een alternatief waar ook nog wel eens voor gekozen wordt, is dat specifiek ten behoeve van de vennootschap onder firma door iedere deelnemer een BV wordt opgericht en dat de BV's samen de vennootschap onder firma aangaan.

Uiteraard kan Stotijn notariaat & mediation u adviseren en begeleiden bij het opzetten van vennootschap onder firma en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus