Scheidingsbemiddeling

Wanneer twee partners (echtgenoten, geregistreerd partners of ongehuwd partners) hebben besloten uit elkaar te gaan is vaak de vraag: en nu? Hoe regel je een scheiding en wat moet er eigenlijk allemaal geregeld worden? Niet alleen gehuwden scheiden, maar ook geregistreerde partners en ongehuwd samenwoners. Natuurlijk is het mogelijk om te scheiden door middel van advocaten en een gerechtelijke scheidingsprocedure, maar wilt u 'zo goed mogelijk uit elkaar gaan'? Dan kiest u voor de weg van de bemiddeling, om er in onderling overleg uit te komen.

Uw notaris-scheidingsbemiddelaar geeft u advies en bepaalt samen met u welke regeling het beste bij u past. Zonder hulp van buiten is het meestal moeilijk om er in onderling overleg uit te komen. Verstandig is het daarom om onder deskundige leiding van de scheidingsbemiddelaar samen de zorg voor de eventuele kinderen en de overige wettelijk verplichte zaken te regelen. In de scheidingsbemiddeling krijgt u handvatten aangereikt om nu en in de toekomst met elkaar te kunnen blijven overleggen over de opvoeding van de kinderen. Kortom: u leert afstand van elkaar te nemen als partners, maar als ouders met elkaar in contact te blijven.

Scheidingsbemiddeling is een vorm van mediation. Iedere scheidingsbemiddelaar is dan ook mediator, maar lang niet iedere mediator is ook scheidingsbemiddelaar. Met behulp van mediation/scheidingsbemiddeling gaat u samen uw best doen om de relatie, die u samen bent begonnen, zo fatsoenlijk mogelijk te beëindigen.

Het bemiddelingsproces kort samengevat

Vóór de start van de scheidingsbemiddeling sluiten de partners en de bemiddelaar een bemiddelingsovereenkomst, waarin de afspraak staat om te proberen tot een voor beide partners acceptabel scheidingsconvenant te komen;
- in de eerste bijeenkomst wordt met name aandacht besteed aan de kennismaking met de bemiddelaar, aan de manier waarop u met elkaar om dient te gaan in de bemiddeling, aan de eventuele zaken die zonder uitstel moeten worden geregeld (kinderbijdrage, voorlopige partneralimentatie, huisvesting, enz.), maar ook aan de emoties die natuurlijk een rol spelen;
- het aantal besprekingen hangt af van de zaken die moeten worden geregeld en van de manier waarop u met elkaar omgaat. Bij een eigen bedrijf en/of een eigen huis komt er meer kijken dan wanneer u in loondienst bent en in een huurhuis woont.
- De bemiddelaar dient er op toe te zien dat alle noodzakelijke dingen worden geregeld en dat u met respect naar elkaar blijft luisteren. Wanneer u tot overeenstemming bent gekomen legt de bemiddelaar de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst, het scheidingsconvenant.

Wat moet er allemaal worden geregeld?

Wanneer u ervoor kiest om via bemiddeling te scheiden, dan dienen de volgende zaken in ieder geval te worden geregeld:

  • hoe verdeelt u uw gemeenschappelijk vermogen;
  • wie gaat waar wonen? (huisvesting);
  • heeft een van u beiden partneralimentatie nodig; zo ja, hoeveel en hoe lang, en kan het eigenlijk wel betaald worden (hoe zit het met de draagkracht van ieder);
  • hoe verrekent u uw pensioenrechten;
  • een ouderschapsplan voor de kinderen;
  • hoeveel draagt ieder bij voor levensonderhoud en opleiding van de kinderen.

De formele weg is als volgt:
- de gemaakte afspraken worden, zoals hierboven vermeld, vastgelegd in een convenant;
- u gaat de voor u geldende juridische procedure in.

Uw notaris-scheidingsbemiddelaar helpt u hierbij.
Nadat u via ons kantoor bent gescheiden kunt u zeggen: 'wat we samen zijn begonnen, hebben we ook samen af gemaakt'. Mocht u er samen niet uitkomen, dan is de weg via de advocatuur en de rechter om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten ontbinden vereist. Voor samenwonenden geldt dat u dan via de rechter een uitspraak over de zorg voor uw kinderen, of uw gezamenlijk bezit kunt vragen.
Voordelen van bemiddeling/mediation

Scheidingsbemiddeling/mediation biedt belangrijke voordelen:

  • u maakt samen af, waar u destijds aan begon (het huwelijk, partnerschap of de samenwoonrelatie);
  • het gaat sneller, omdat u zelf direct beslissingen kunt nemen;
  • het is goedkoper, want u bespaart de kosten van langdurig procederen met twee advocaten;
  • u maakt samen een ouderschapsplan voor de kinderen en krijgt handvatten om met elkaar te kunnen blijven overleggen in het belang van de kinderen. U bent als partners gescheiden maar zult levenslang samen ouders zijn van uw kinderen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus