Samenwonen en testament

Voor samenwoners die niet op korte termijn gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is het zeer verstandig om een samenlevingscontract te maken. Met het samenlevingscontract kan onder meer worden geregeld dat het gemeenschappelijke bezit over gaat op de langstlevende. Dat betreft dan vaak de gemeenschappelijke woning met de inboedel.

De langstlevende wordt door het samenlevingscontract geen erfgenaam van de overledene! Het eigen bezit van de overleden partner (alles wat niet gemeenschappelijk is) vererft naar diens bloedverwanten en niet naar de partner. Het zijn de erfgenamen die de uitvaart mogen regelen. Het zijn de erfgenamen die de boedel mogen afwikkelen en daarbij recht hebben op inzage in alles. Dat alles kan bijzonder onprettig zijn. Ook als de gezamenlijke kinderen de erfgenamen zijn, is dat niet prettig. Zelfs als de kinderen minderjarig zijn, want dan bepaalt de wet dat hun belangen mede worden behartigd door de Kantonrechter. Mocht u minderjarige kinderen uit een eerdere relatie hebben dan kan het zelfs zo zijn dat de langstlevende met uw ex-partner om tafel moet.

Wanneer zou u als samenwoners overwegen een testament te laten maken?
Met name:

  • als er kinderen zijn (al dan niet gezamenlijk);
  • als er problemen zijn of te verwachten zijn met de familie;
  • als de woning van een van beiden is, maar het wel de bedoeling is dat de ander in de woning kan blijven wonen als de partner/eigenaar overlijdt;
  • als het gevoel leeft dat de samenwoners 'gewoon willen' dat alles naar de langstlevende gaat.

Als er kinderen zijn kan er een regeling worden getroffen waarbij eerst alles naar de langstlevende gaat en dat pas wanneer beide partners overleden zijn alles wat er over is naar de kinderen gaat. Er kunnen aanvullende regelingen worden gemaakt omtrent voogdij, bewind en het uitsluiten van de 'koude kant'. Ook kunnen regelingen worden vastgelegd over wat er gebeuren moet als de langstlevende overlijdt of als partners direct of kort na elkaar overlijden. Bij het maken van testamenten door samenwoners is het raadzaam dat zulks wordt gedaan in combinatie met een samenlevingscontract, enerzijds in verband met het zijn van partners voor de erfbelasting (vrijstellingen!) en anderzijds voor het geval er kinderen zijn, om zo te kunnen vastleggen dat de kinderen de regelingen ten behoeve van de langstlevende niet kunnen aanvechten.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op onze kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. 

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus