Oprichten vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon met leden. De leden beogen tezamen het doel te verwezenlijken zoals dat in de statuten van de vereniging is omschreven. Een vereniging heeft een bestuur, dat de vereniging vertegenwoordigt en de dagelijkse gang van zaken regelt. De vereniging kent daarnaast de Algemene Ledenvergadering, waarin alle leden zitting en zeggenschap hebben. De Algemene Ledenvergadering bepaalt de gang van zaken binnen de vereniging en benoemt en ontslaat het bestuur.


In de statuten van de vereniging staat onder meer omschreven wat het doel is van de Vereniging en hoe zij dat doel onder meer probeert in te vullen en na te streven. Daarnaast bepalen de statuten de interne spelregels waaraan leden en bestuur zich hebben te houden. Een vereniging hoeft geen statuten te hebben. Wanneer een vereniging wel statuten heeft, hoeven die niet perse bij notariële akte te zijn vastgelegd. Het is echter wel zeer verstandig om, omwille van het afschermen van risico en aansprakelijkheid, wel statuten vast te leggen in een notariële akte. Voor elke vereniging geldt, dat zowel bij de oprichting als daarna op elk moment van haar bestaan, de statuten kunnen worden vastgelegd in een notariële akte.

Uiteraard kan Stotijn notariaat & mediation u adviseren en begeleiden bij het opzetten van de statuten van een vereniging, de procedures die gelden en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op onze kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus