Oprichten stichting

Een stichting is een rechtspersoon zonder leden. De stichting beoogt het doel te verwezenlijken zoals dat in de statuten van de stichting is omschreven. Een stichting heeft een bestuur, dat het beleid bepaalt, dat de stichting vertegenwoordigt en dat de dagelijkse gang van zaken regelt.


De stichting heeft dus geen leden. Het bestuur hoeft dus geen verantwoording af te leggen aan dergelijke belanghebbenden en kan zelf doen en laten wat ze wil. Een stichting kan aangeslotenen hebben. Deze zijn geen lid en hebben dus geen lidmaatschapsrechten en geen zeggenschap. Het bestuur is natuurlijk wel verantwoordelijk voor wat de stichting doet of laat. In geval van bestuurders nalatigheid of wanbestuur kan het bestuur op grond van de Wet aansprakelijk zijn voor schade of malversatie.

De Wet bepaalt dat een stichting wordt opgericht bij notariële akte. Die oprichtingsakte bevat de statuten van de stichting. In de statuten van de stichting staat onder meer omschreven wat het doel is van de stichting en hoe zij dat doel onder meer probeert in te vullen en na te streven. Daarnaast worden in de statuten regels bepaald omtrent de wijze waarop het bestuur benoemd en ontslagen wordt en geven de statuten de interne spelregels waaraan het bestuur zich heeft te houden. Een stichting kan een zogenaamd "goed doel" zijn, maar dat hoeft niet. Een stichting kan ook een persoonlijk belang behartigen, zoals bijvoorbeeld een familiestichting of een stichting in het kader van certificering van aandelen.

Het zijn van een goed-doel-stichting (een 'ANBI: een algemeen nut beogende instelling') is van belang voor eventuele mogelijkheden voor giftenaftrek en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting. De criteria en voorwaarden die gelden voor het kwalificeren als ANBI kunt u opvragen bij de belastingdienst.

Uiteraard kan Stotijn notariaat & mediation u adviseren en begeleiden bij het opzetten van de statuten van een stichting, de procedures die gelden en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op onze kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus