Onbeheerde nalatenschappen

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat de erfgenamen weten dat ze recht hebben op de nalatenschap. Het kan zijn dat de familie al jaren geen contact meer heeft met elkaar of zelfs niet weet van elkaars bestaan. Het kan ook zijn dat er geen directe familie is.

De familiebanden kunnen om allerlei redenen verbroken zijn geweest. Dat kan een min of meer bewuste keuze zijn geweest of zo zijn gegroeid. Het kan ook zijn dat de overledene geen directe familie heeft gehad of geen directe familie meer heeft; geen eigen kinderen en geen broers of zusters. Het kan ook zo zijn dat mogelijke erfgenamen zijn geëmigreerd.

Wanneer de overledene geen testament had gemaakt, kan in dat soort gevallen het opsporen van de erfgenamen een heel karwei zijn. Het notarieel erfgenamenonderzoek is weliswaar diepgravend, maar leidt niet altijd tot oplossing. Als de notaris er met het notarieel erfgenamenonderzoek niet uitkomt, wordt de nalatenschap als niet-opgelost afgegeven aan de Consignatiekas. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Financiën, waar niet-opgeloste en niet-opgeëiste nalaten­schappen worden geparkeerd. Wanneer gedurende twintig jaar na het overlijden niemand de nalatenschap claimt, vervalt de nalatenschap aan de Staat.

Stotijn notariaat & mediation heeft juist voor dit soort nalatenschappen een genealogisch onderzoeker in dienst. Een genealogisch onderzoeker heeft een andere methode van onderzoek dan een notariskantoor, waardoor een genealogisch onderzoeker vaak wel erfgenamen kan opsporen, waar een notarieel erfgenamenonderzoek vastloopt. Stotijn notariaat & mediation biedt u de mogelijkheid om via genealogisch onderzoek zowel "warme zaken" als "koude zaken" tot oplossing te brengen. Voor nadere vragen of een prijsopgave kunt u mailen met info@stotijnnotariaat.nl

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus