Een goed doel opnemen in uw nalatenschap?

Terugkijken of overdenken. We doen het allemaal. Oude (bij voorkeur mooie) herinneringen ophalen. Het kan een hoop teweegbrengen of losmaken. Sommige dingen zult u snel willen vergeten, andere gedachten aan toen worden gekoesterd. Vooruitkijken of vooruitdenken is soms lastiger. We weten immers niet wat de toekomst brengt, maar toch is het verstandig om na te denken over de tijd dat we er niet meer zijn. Heeft u vermogen opgebouwd en wat gebeurt daar dan mee? Bij Stotijn notariaat & mediation in de Wijk en Ruinen bedienen we een groot publiek uit de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld. We hebben regelmatig te maken met het opnemen van een goed doel in een testament.Er zijn heel veel goede doelen. En of u nu wel of geen relatie heeft, of er wel of geen kinderen zijn, iedereen heeft wel een warm plekje in zijn of haar hart voor een goed doel. Misschien bent u al jaren donateur of betalend lid van een kerk, een stichting, een club of een vereniging of een goed doel. Een organisatie die zich speciaal richt op bijvoorbeeld dierenleed, een goed doel dat onderzoek doet naar oorzaken van en remedies tegen ziektes. Organisaties die zich inspannen voor vluchtelingen, voor natuur en milieu, voor onderwijs, kunst en cultuur of voor welzijn. Er zijn er te veel om op te noemen. Onder andere op goededoelen.nl vindt u een scala aan organisaties.

Boedelverdeling

Stotijn notariaat en mediation helpt u graag bij het opstellen van een testament en is er ook wanneer een dierbare is overleden en er veel zaken moeten worden geregeld. Na de uitvaart zal ook de nalatenschap aan de orde komen. De financiële zaken van de overledene(n) worden afgewikkeld, de boedel moet worden verdeeld. Met boedelverdeling wordt het verdelen van de gezamenlijke ‘boedel’ aangeduid. Dit is niet, zoals weleens wordt verondersteld, de inboedel. De boedel is het totaal van alle bezittingen en schulden. Misschien is er een huis met veel overwaarde. En als er daarnaast ook vermogen is en u bij leven heeft besloten om een deel daarvan te schenken (na te laten) aan een goed doel, dan zal het door ons of door een andere notaris opgemaakte testament worden uitgevoerd overeenkomstig uw wensen. Precies zoals u dat heeft gewild en waarvoor u dus een testament heeft laten opstellen.

Hoe benoemt u een goed doel?

Er zijn 3 manieren waarop u iets kunt nalaten aan een goed doel. Dat kan met een testament.

• U laat (een deel) van uw vermogen, uw huis aandelen of andere beleggingen, kunst of andere waardevolle objecten na aan een goed doel. Zoiets heet een legaat.• Het goede doel wordt in het testament benoemd als mede-erfgenaam. Uw andere erfgenamen delen de erfenis met dat specifieke doel. Let op: tot die erfenis behoren ook de schulden die u achterlaat.• Het goede doel wordt als enig erfgenaam genoemd. De totale nalatenschap (inclusief de schulden) gaat naar het goede doel. Houdt u er dan wel rekening mee dat wanneer u een (huwelijks)partner en/of kinderen heeft, dat deze partijen eerst onterft moeten worden. Om de wettelijke rechten van (huwelijks)partner en/of kinderen kunt u niet heen.

Bij Stotijn notariaat en mediation zijn we u graag van dienst bij het afwikkelen van de nalatenschap. We kunnen een verklaring van erfrecht opstellen of u helpen bij het doen van de aangifte voor de erfbelasting. Want hoe u het ook wendt of keert, de belastingdienst (de overheid) vergeet u niet wanneer u bent overleden.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus