Aangifte erfbelasting

Afhankelijk van het vermogen dat de overledene naliet moet er wel of niet aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. Wanneer er aangifte gedaan moet worden, moeten de erfgenamen dat doen. In veel gevallen kunnen de erfgenamen dat zelf. Het kan echter verstandig zijn de aangifte voor de erfbelasting te laten verzorgen door een adviseur die terzakekundig is.

Zeker wanneer er sprake is van grotere vermogens of wanneer de nalatenschap uit veel verschillendevermogensbestanddelen bestaat. Ook wanneer de overledene een eigen bedrijf had of wanneer er eentestament is met wat meer ingewikkelde regelingen is het raadzaam het doen van de aangifte erfbelasting uit handen te geven.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus